پرداخت وجـه

لطفا مبلغ ذکر شده را وارد و فرم های زیر را تکمیل سپس دکمه پرداخت را فشار دهید.

پس ار فشار دادن دکمه پرداخت به بستر امن درگاه بانکی متصل خواهید شد.