2,121,000 تومان

دسترسی:در انبار

2,121,000 تومان

120 درجه

بهره نوری Lm/w 90

جریان mA 960

شار نوری Lm 1800

شاخص نمود رنگ: 70

طول عمر: 50000 ساعت

درجه حفاظت: 66

1,385,000 تومان

دسترسی:در انبار

1,385,000 تومان

زاویه 120 درجه

بهره نوری Lm/w 90

جریان mA 730

شار نوری Lm 13500

طول عمر: 50000 ساعت

درجه حفاظت: 66

677,000 تومان

دسترسی:در انبار

677,000 تومان

زاویه 120 درجه

بهره نوری 90Lm/w

جریان mA 505

شار نوری Lm 9000

طول عمر: 50000 ساعت

677,000 تومان

دسترسی:در انبار

677,000 تومان

زاویه 120 درجه

شار نوری: Lm 3500

طول عمر: 25000 ساعت

درجه حفاظت: 66

340,000 تومان

دسترسی:در انبار

340,000 تومان

زاویه 120 درجه

بهره نوری Lm/w 70

جریان mA 240

شار نوری Lm 3500

طول عمر: 25000 ساعت

 

469,000 تومان

دسترسی:در انبار

469,000 تومان

زاویه 240 درجه

بهره نوری Lm/w80

جریان mA413

شارنوری Lm4000

طول عمر:25000ساعت

987,000 تومان

دسترسی:در انبار

987,000 تومان

زاویه 240 درجه

بهره نوری Lm/w80

جریان mA4500

شارنوری Lm12000

 

1,059,000 تومان

دسترسی:در انبار

1,059,000 تومان

زاویه 240 درجه

بهره نوری  Lm/w80

جریان mA826

شارنوری Lm8000

 

96,000 تومان

دسترسی:در انبار

96,000 تومان
  • شکل ظاهری:فلت، سقفی، دیواری
  • بازه توان مصرفی:51 تا 75 وات
  • نوع پایه: 2G11
68,000 تومان

دسترسی:در انبار

68,000 تومان

لامپ LED 18 وات – جایگزین لامپ فلورسنتی 36 وات FPL – دارای دو رنگ نور آفتابی و مهتابی – بدنه از جنس پلاستیک مقاوم – پخش کننده نور بدون ایجاد خیرگی – نصب آسان بدون نیاز به بالاست، ترانس و استارتر

56,000 تومان

دسترسی:در انبار

56,000 تومان

زاویه: 240 درجه

بهره نوری: Lm/w95

جریان: mA130

شارنوری:Lm1830

شاخص نمود رنگ: 70

جنس بدنه: نانو

56,000 تومان

دسترسی:در انبار

56,000 تومان

زاویه:240 درجه- بهره نوری: 90Lm/w- جریان: 850mA- شاخص نمود رنگ:70-جنس بدنه:شیشه

37,000 تومان

دسترسی:در انبار

37,000 تومان

لامپ تیوب 10 وات nano- زاویه:240 درجه- بهره نوری: 85 Lm/w- جریان:mA78- شاخص نمود رنگ:70- جنس بدنه:نانو

37,000 تومان

دسترسی:در انبار

37,000 تومان

تیوب 9 وات glass- زاویه:240درجه- بهره نوری: 85Lm/w- جریان: 360mA- شارنوری:760Lm- شاخص نمود رنگ:70- جنس بدنه:شیشه