88,000 تومان

دسترسی:در انبار

88,000 تومان

جعبه فیوز 12 تایی برای تجمیع و نظم و ترتیب دادن به فیوزهایی است که در هر خانه و کارخانه مورد استفاده قرار میگیرد. سرخط همه سیم های ساختمان به جعبه فیوز ختم می‌شود و استفاده از جعبه فیوز متناسب، با کیفیت و با اندازه مناسب باعث امنیت، راحتی و اطمینان در استفاده از وسایل برقی می‌شود. جریان برق به طور مستقیم از کنتور به جعبه فیوز آمده و به سایر نقاط تقسیم میشود. از جعبه فیوز 12 تایی برای خط بندی و تمرکز فیوز ها استفاده می‌شود.