عدم موجودی
180,000 تومان

دسترسی:تمام شده

180,000 تومان

معرفی نرم افزار – ترسیم 2 بعدی عمومی

مدت زمان آموزش: 13 ساعت و 30 دقیقه

روزهای زوج ساعت 10 الی 11:30

جلسه اول 6 دی ماه 99

جلسات 8 – 10 – 13 – 15 – 17 – 20 – 22  دی ماه

جلسه پایانی 24 دی ماه 99

مدرس : مهندس حمیدرضا پژمان فرد