3,500 تومان

دسترسی:در انبار

3,500 تومان

سیم مفتول 1.5*1از مدل سیم هایی استاندارد و با کیفیت است که در محیط های مختلفی کاربرد دارد. این سیم مفتول تنها دارای یک عدد هادی از سیم تافته شده از جنس مس آنیل شده است، این هادی از رسانایی قدرت مندی برخوردار است. تفاوت اصلی این سیم مفتول با سیم افشان، انعطاف پذیری کمتر آن است. این محصول از متریالی استاندارد و مقاوم تولید شده که می تواند در تجهیزات مختلفی کاربرد داشته باشد. یکی از مهمترین محیط های مورد استفاده از این سیم، سیم کشی داخل تابلو ها و توزیع کننده های جریان برق است. البته نصب این محصول در داخل لوله ها و زیر گچ بری ها نیز مجاز می باشد.

مبلغ به ازاء هر متر طول است.