363,000 تومان

دسترسی:در انبار

363,000 تومان

کلید های محافظ جان در مقدار جریان نامی های 16، 25، 32، 40 ،53 و 60 آمپر تولید شده است تا با توجه به جریان گذری از مدار آن را انتخاب و سفارش دهید. برای نصب در مکان های دارای برق شهری و یا برق متناوب دارای اهمیت بالایی است. بدنه این محافظ جان از پلی آمید نارسانا و نسوز ساخته شده است تا در هنگام وقوع حادثه در خود بسوزد و آتش را گسترش ندهد. همچنین دارای ضمانت به مدت دو سال می باشد و از دوام و کیفیت مناسبی برخوردار می باشد. محافظ جان مطابق با استاندارد IEC 61008  ساخته شده و به بازار عرضه شده است. وقتی جریان برق توسط محافظ جان قطع می گردد نشان دهنده آن است که سیم کشی ساختمان و یا یکی از وسایل برقی موجود در مدار مشکل نشتی دارد. هنگام وقوع این مسیله دوشاخه کلید وسایل برقی باید از پریز بیرون آورده شود.