56,000 تومان

دسترسی:در انبار

56,000 تومان

زاویه: 240 درجه

بهره نوری: Lm/w95

جریان: mA130

شارنوری:Lm1830

شاخص نمود رنگ: 70

جنس بدنه: نانو