677,000 تومان

دسترسی:در انبار

677,000 تومان

زاویه 120 درجه

شار نوری: Lm 3500

طول عمر: 25000 ساعت

درجه حفاظت: 66