677,000 تومان

دسترسی:در انبار

677,000 تومان

زاویه 120 درجه

بهره نوری 90Lm/w

جریان mA 505

شار نوری Lm 9000

طول عمر: 50000 ساعت