340,000 تومان

دسترسی:در انبار

340,000 تومان

زاویه 120 درجه

بهره نوری Lm/w 70

جریان mA 240

شار نوری Lm 3500

طول عمر: 25000 ساعت