84,000 تومان98,000 تومان

دسترسی:در انبار

84,000 تومان98,000 تومان

پنج راهی بدون ارت مربع شکل پارت الکتریک مانند پنج راهی های دیگر حضور الزامی در تمامی ساختمان‌های تجاری، مسکونی و اداری دارد.

به همین دلیل اغلب تولیدکنندگان این کالا همواره در حال تلاش برای بهبود تنوع در این نوع محصولات هستند. اغلب سیم رابط‌ها، مدل‌های مختلفی بر اساس متراژ کابل، تعداد خروجی‌ها، وجود کلید قطع و وصل جریان و غیره دارند.