140,000 تومان

دسترسی:در انبار

140,000 تومان

پنل گرد 18وات بدون شیشه تانوس دارای 20000 ساعت طول عمر است که اگر میانگین مصرف روزانه از چراغ را 6 ساعت در نظر بگیریم برای مدت بیش از 5 سال قابلیت تولید نور خواهد داشت این چراغ دارای فرکانس عملکردی 50 هرتز میباشد.نور این چراغ پنلی فاقد پرش است و تا پایان دوره مصرفش دارای یک فشار نوری تقریبا ثابتی میماند در صورتی که چراغ های نسل قبل از این پنل در طول دوره مصرفشان دچار افت شدت نوری بسیار زیادی میشدند. نور تابش شده از این چراغ فاقد اشعه های خطرناک نظیر اشعه فرابنفش میباشد و روشنایی تولیدی آن دارای شاخص ارایه رنگ بالای 80 نیز هست. شاخص بالای 80 بدین معنیست که کاربر میتواند به وسیله ی این نور جزییترین اشیا را هم مشاهده کند و این موضوع در کنار زاویه تابش این چراغ کامل میگردد و روشنایی یکنواخت چراغ باعث بالا رفتن دایره دید افراد میگردد و به علت یکنواختی و عدم سوسویی و پرتاب از بروز سردرد نیز جلوگیری به عمل میاورد.