73,000 تومان

دسترسی:در انبار

73,000 تومان

این محصول برای انسان، حیوانات خانگی و تجهیزات الکترونیکی بدون ضرر است و بهترین روش استفاده از آن در مکان های بسته با متراژ حداکثر 20 الی 30 متر مربع و ارتفاع 4 متر است

این محصول از استاندارد های روبرو بهره میبرد Iso 1002 : 2004 و   Iso 9001 : 2008