6,000 تومان

دسترسی:در انبار

6,000 تومان

قطر چرخ : 5 سانتی متر پهنای چرخ : 2 سانتی متر