18,000 تومان

دسترسی:در انبار

18,000 تومان

کابل آلومینیوم 16*2 جنس رسانای آن از آلومینیوم است. تعداد رشته های تشکیل دهنده این نوع از کابل آلومینیوم دو رشته و میانگین مجموع قطر خارجی کابل 16.5میلیمتر است .قابل استفاده در کانال های برق، لوله های ساختمانی، زیر خاک می باشد.

مبلغ به ازاء هر متر طول است.