37,000 تومان

دسترسی:در انبار

37,000 تومان

کابل آلومینیوم 16+25*3 جنس رسانای آن از آلومینیوم است. تعداد رشته های تشکیل دهنده این نوع از کابل آلومینیوم چهار رشته و میانگین مجموع قطر خارجی کابل 25.9میلیمتر است.

قابل استفاده در کانال های برق، لوله های ساختمانی، زیر خاک می باشد.

کابل آلومینیوم 16+25*3 همانند کابل های مسی برای انتقال جریان الکتریکی استفاده می شوند اما با توجه به افزایش قیمت مس، هزینه ی تمام شده برای کابل های آلومینیومی کمتر است.کابل آلومینیومی 16+25*3 باکابل مسی با سطح مقطع 25 هدایت الکتریکی یکسانی دارد.

مبلغ به ازاء هرمتر طول است.