45,000 تومان

دسترسی:در انبار

45,000 تومان

کابل آلومینیوم 16+35*3 جنس رسانای آن از آلومینیوم است. تعداد رشته های تشکیل دهنده این نوع ازکابل آلومینیوم چهار رشته و میانگین مجموع قطر خارجی کابل 27.9میلیمتر است.

قابل استفاده در کانال های برق، لوله های ساختمانی، زیر خاک می باشد.

کابل آلومینیوم 16+35*3 همانند کابل های مسی برای انتقال جریان الکتریکی استفاده می شوند اما با توجه به افزایش قیمت مس، هزینه ی تمام شده برای کابل های آلومینیومی کمتر است. کابل آلومینیومی 16+35*3 با کابل مسی با سطح مقطع 35 هدایت الکتریکی یکسانی دارد.

مبلغ به ازاء هرمتر طول است.