35,000 تومان313,000 تومان

دسترسی:در انبار

35,000 تومان313,000 تومان

جنس مس

کیفیت بالا

این کابل ها برای انتقال های فرکانس صوتی بالا خصوصا گیرنده ها و فرستنده ها، کامپیوترها و ارتباطات رادیو و تلویزیونی مناسب می باشند.