5,000 تومان

دسترسی:در انبار

5,000 تومان

کابل تلفنی یا آیفونی آمل – هادی مس آنیل شده تک مفتولی – عایق PVC – دارای سطح مقطع های مختلف قابل انتخاب توسط مشتری – مبلغ به ازاء هرمتر طول است.