2,000 تومان

دسترسی:در انبار

2,000 تومان

کابل آیفونی آمل- هادی مس آنیل شده تک مفتولی – عایق PVC – دارای سطح مقطع 0.50*2 میلیمتر – مناسب برای انتقال خطوط مخابراتی و تلفنی – مبلغ به ازاء هرمتر طول است.