2,500 تومان

دسترسی:در انبار

2,500 تومان

مشخصات فنی کابل تلفنی و آیفونی مسی 0.60*2 :
• سطح مقطع : 0.60 میلیمتر مربع
• ولتاژ نامی : 300 ولت
• جنس هادی : مس آنیل شده گروه 1 مطابق استاندارد IEC 60228
• جنس عایق : آمیزه PVC نوع TI1 مطابق استاندارد DIN VDE 0207
• جنس روکش : آمیزه PVC نوع YM1 مطابق استاندارد DIN VDE 0207
• ضخامت عایق : 0.7 میلیمتر
• مبلغ به ازاء هرمتر طول است.