11,000 تومان

دسترسی:در انبار

11,000 تومان

وزن :300گرم.

جنس مغزی : مس.

5- تا 70+ درجه سانتیگراد برای نصب قابل انعطاف.

30- تا 70+ درجه سانتیگراد برای نصب ثابت.

مبلغ به ازاء هرمترطول است.