98,000 تومان

دسترسی:در انبار

98,000 تومان

کابل افشان 16 ×3 آمل- سیم مسی آنیل شده – روکش یا غلاف PVC – ولتاژ نامی 500 ولت –مبلغ به ازاء هرمتر طول است.