162,000 تومان

دسترسی:در انبار

162,000 تومان

کابل افشان 16×5 آمل- ولتاژ نامی 500 ولت – دارنده نشان استاندارد ملی – سیم افشان مسی با سطح مقطع 16 میلیمتر مربع – مبلغ به ازاء هرمتر طول است.