62,000 تومان

دسترسی:در انبار

62,000 تومان

کابل افشان 6*5 – انعطاف پذیر – فشار ضعیف – مبلغ به ازاء هر متر طول است.