28,000 تومان

دسترسی:در انبار

28,000 تومان

کابل افشان 2.5 ×5 آمل – ولتاژ نامی 500 ولت – دارای نشان استاندارد ملی – سیم مسی آنیل شده – مبلغ به ازاء هرمتر طول است.