3,500 تومان

دسترسی:در انبار

3,500 تومان

کابل دویل مهاردار 0.70+0.60*2- برای ارتباط جعبه‌های تقسیم نصب شده روی تیر و دیوار-مبلغ به ازاء هر متر طول است.