15,000 تومان

دسترسی:در انبار

15,000 تومان

کابل برق شیلد 3*1.5 (سه در یک و نیم) محصول کارخانه سیم و کابل آمل است که با ساختار NYCY عرضه می گردد. این کابل از 3 رشته سیم برق افشان نمره 1/5 به همراه عایق PVC تشکیل شده که شیلد و فویل آلومینیومی دور تا دور آن را احاطه نموده و روکش PVC مشکی رنگ کابل نیز بر روی مجموعه سیم ها و شیلد و فویل قرار گرفته است.

مبلغ به ازاء هرمتر طول است.