3,500 تومان

دسترسی:در انبار

3,500 تومان

رشته سیم 06/ روکش PVC همره با فویل و روکش پلاستیکی و روکشPVC  کلی – مقاوم در مقابل نور خورشید و وزش باد  – ضد پارازیت به دلیل استفاده از فویل – مبلغ به ازائ هر متر طول است.