6,500 تومان

دسترسی:در انبار

6,500 تومان

رشته سیم 06/ روکش PVC همره با فویل و روکش پلاستیکی و روکشPVC  کلی- مقاوم در مقابل نور خورشید و وزش باد – ضد پارازیت به دلیل استفاده از فویل – مبلغ به ازاء هر متر طول است.

5,500 تومان

دسترسی:در انبار

5,500 تومان

کابل فویلدار هوایی 0.50*2*4 مس – جهت استفاده در انتقال سیگنال مخابراتی – جنس مس – مبلغ به ازاء هرمتر طول است.