8,500 تومان

دسترسی:در انبار

8,500 تومان

رشته سیم 06/ روکش PVC همره با فویل و روکش پلاستیکی و روکشPVC  کلی – مقاوم در مقابل نور خورشید و وزش باد – ضد پارازیت به دلیل استفاده از فویل – مبلغ به ازاء هرمتر طول است.