29,000 تومان

دسترسی:در انبار

29,000 تومان
  1. هادی کابل : مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی)، کلاس 2 (نیمه افشان) یا کلاس 5 (افشان)
  2. عایق : پی وی سی*
  3. روکش : پی وی سی*
  4. فیلر در کابلهای مفتولی : PVC
  5. ولتاژ نامی : 300/500 ولت برای کابل افشان معمولی و مفتولی سبک و 600/1000 ولت برای کابل زمینی
  6. استاندارد مرجع تولید : IEC 60227-5 برای کابل افشان، IEC 60227-4 برای کابل مفتولی سبک و IEC 60502-1 برای کابل زمینی
  7. بیشینه مقاومت اهمی (در دمای 20 سانتیگراد) : 3.08 اهم بر کیلومتر برای هادی مفتولی و نیمه افشان و 3.3 برای افشان
  8. مبلغ به ازاء هر متر طول است.