9,500 تومان

دسترسی:در انبار

9,500 تومان

کابل مفتول2*1.5 که از دو رشته سیم نمره 1.5 تشکیل شده که این سیم ها هم به وسیله روکش پلی وینیل کلراید یا pvc حفاظت می گردند.شرکت سیم و کابل آمل بزرگ ترین تولید کننده سیم و کابل در ایران است.

مبلغ به ازاء هر متر طول است.