66,000 تومان

دسترسی:در انبار

66,000 تومان

کاربرد کابل مفتولی  ۱۰×۳

کابل مفتولی سبک ۳ در ۱۰ این نوع کابل ها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب است و می توان آن ها را در محیط های خشک ، آبدار و مرطوب و نیز مکان های بسته و باز و همچنین در آجرکاری و بتن به کار برد. به کار بردن این کابل ها در بتن فشرده و یا به طور مستقیم در زیر زمین مجاز نیست.

مبلغ به ازاء هر متر طول است.