14,000 تومان

دسترسی:در انبار

14,000 تومان
  • کابل مفتولی قدرت2 رشته
  • سطح مقطع هر رشتهمیلیمتر مربع
  • سازنده : شرکت سیم و کابل آمل
  • کاربرد در زیر خاک، در آب، در داخل کانالها، در شبکه توزیع برق مشترکین، در نیروگاهها و صنایع
  • نامناسب برای جاهایی که فشار مکانیکی به کابل زیاد باشد.
  • مبلغ به ازاء هر متر طول است.