4,000 تومان

دسترسی:در انبار

4,000 تومان

کابل کواکسیال- جنس مغزی:مس- جنس شیلد:مس-مبلغ به ازاء هرمتر طول است.