3,000 تومان

دسترسی:در انبار

3,000 تومان

کابل کواکسیال-شیلد CCA- مغزی CCA-مبلغ به ازاء هر متر طول است.